בית החרושת לודז'יה

בית החרושת לודז'יה הוקם ברחוב נחמני בתל אביב בשנת 1926.
על הקמתו והפעלתו כמפעל לטווית גרביים, החליטו מספר משפחות יהודיות ציוניות בעיר לודז', ביניהן שרה ובנימין גוטר.
בין היתר החליטו כי המפעל ייקרא על שם עירם לודז' – "לודז'יה"; ועל השקעתם הראשונית בסכום של 2000 לירות מצריות כל אחד.

המשפחות עלו באותה תקופה לארץ ובנו את בתיהם בסמוך למפעל ברחוב נחמני.
לא זו בלבד שהם העלו את משפחותיהם לארץ – אלא גרמו ליהודים רבים מעירם לעלות לארץ ולעבוד בבית החרושת החדש שהוקם כאן.

 

מסמכי ההקמה של בית החרושת לודז'יה

" הבית האדום" – בית "לודז'יה הוקם ברחוב נחמני בתל אביב בשנת 1924. אחרי עשרות שנים בהן עמד ריק ועזוב, הוא נרכש ונמצא בבעלות פרטית, עבר הליכי שימור מחמירים וישובו להתקיים בו חיים.

לקראת סיום השימור וחנוכת הבית הוכן סרט בשם "הבית האדום" בו מסופר, בין היתר, על הקמת ביהח"ר "לודז'יה" ע"י בנימין גוטר ז"ל.

 

 

 

 

 

תמונות מההקרנה הראשונה של הסרט על גב בית לודז'יה